ENG - УКР
Avatar

M.Sc. in Economics, 2016

LL.M., 2014

LL.B., 2013


Мови

Українська

Native

English

≈ B2-C1

Русский

≈ B1-B2

Polski

≈ A2

Français

≈ A1

Михайло ГРАБИНСЬКИЙ

юрист, адвокат

економіст

Освіта

The George Washington University, Institute for European, Russian and Eurasian Studies, Washington, D.C. (United States of America)
2017 Visiting Scholar

 • International financial and credit relations involving Ukraine.
 • The political and legal aspects of Ukraine’s economic growth.


Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations, Lviv (Ukraine)
2014 - 2017 Ph.D. student (in International Law)

Тема дисертаційної роботи: Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві


Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Economics, Management and International Law, Lviv (Ukraine)
2013 - 2016 Master of Economics (Master of Science in Economics)

Ivan Franko National University of Lviv, Law Faculty, Lviv (Ukraine)
2013 - 2014 Master of Law (LL.M.)

 • Історія нотаріату
 • Нотаріат в Україні
Тема магістерської роботи: Історичні та правові аспекти участі України у дільності міжнародних економічних організацій.


Ivan Franko National University of Lviv, Law Faculty, Lviv (Ukraine)
2009 - 2013 Bachelor of Law (LL.B.)

 • Право України
 • Міжнародне право
 • Історія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Психологія
 • Англійська мова
 • Англійська мова для юристів


Мала академія наук України, Lviv Branch, Lviv (Ukraine)
2007 - 2009 ЕкономікаНаукова діяльність в сфері права

Основна дисертаційна робота за темою:
Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві

.


Сфера наукових інтересів
Українське право
 • цивільне право
 • сімейне право
 • господарське право
 • земельне право
 • житлове право
 • трудове право
Міжнародне право
 • міжнародне публічне право
 • міжнародне економічне право
 • міжнародне фінансове право
 • міжнародне валютне право
 • міжнародне приватне право
 • правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві
 • правове регулювання випуску та обігу криптовалют та місцевих валют
 • правове регулювання міжнародної електронної комерції

Публікації
Грабинська І., Грабинський М. Економічні та правові питання участі України у міжнародних економічних організаціях (на прикладі групи Світового банку) // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип.47. – С.449-455.
   Повний текст (українською)
Грабинський М.І. Співпраця України з групою Світового банку (економічні та правові аспекти) // Кримський економічний вісник. – Сімферополь, 2014. – №4(11). – С.32-38.
   Анотація та Повний текст (українською)
Грабинська І., Грабинський М. Аналіз портфелю активних проектів України, що реалізуються за підтримки Світового банку (економіко-правовий аспект) // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип.51. – С.347-355.
  Повний текст (українською)
Грабинський М. Міжнародне публічне економічне право та міжнародне приватне економічне право: порівняльно-правова характеристика // Порівняльно-аналітичне право. – Ужгород, 2015. – №3. – С.254-256.
  Повний текст (українською)
Грабинський М. Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин // Альманах міжнародного права. – Одеса, 2016. – №12. – С.44-52.
  Анотація та повний текст (українською)
Грабинський М.І. Сучасний погляд на суб’єктів міжнародних економічних правовідносин // Науковий вісник публічного та приватного права. – Київ, 2016. – №4. – С.277-281.
  Повний текст (українською)
Грабинський М.І. Роль принципів міжнародного права у регулюванні міжнародних фінансово-кредитних відносин // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". – Львів, 2018. – Випус 44. – С.201-211.
  Анотація (українською) та Повний текст (українською)

Участь в конференціях
Грабинський М. Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали II міжнародної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. – С.46-47.
Грабинський М.І. Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Донецк: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.79-83.
Грабинський М.І. Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 18.02.2016). - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. - С.46-49.
Грабинський М.І. Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2016.
Грабинський М.І. Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2016.
Hrabynskyi M. International aspect of trade, environment and law // Ecological and Economic Problems of International Trade: Summaries of the Fourth Biennial International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 24-25, 2017 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2018.– p.97-100.
  Full text (English)


Практична діяльність в сфері права

Адвокат Національної асоціації адвокатів України
Jan 2019 - Current

Право України, міжнародне право


Асистент кафедри міжнародного права Львівського наіонального університету імені Івана Франка
Sep 2017 - Current

Міжнародне публічне права, Інформаційна безпека, Міжнародне економічне та фінансове право


Юрисконсульт на громадських засадах та засновник у Lex-Omnis
Jun 2014 - Досі

Responsibilities: interviewing clients, drafting of procedural documents, representing clients at public authorities.


Юрист у Приватному підприємстві “Текстиль-Контакт-Львів”
Jun 2014 - Oct 2014

Responsibilities: interviewing clients, drafting of contracts and procedural documents, representing clients at public authorities, cooperation with overseas customers.


Юрист у Юридичній клініці (“Лабораторія практичного права”) у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Sep 2011 - May 2013

Responsibilities: interviewing clients, drafting of procedural documents, representing clients at public authorities.