УКР - ENG
Avatar

M.Sc. in Economics, 2016

LL.M., 2014

LL.B., 2013


Languages:

Українська

Native

English

≈ B2-C1

Русский

≈ B1-B2

Polski

≈ A2

Français

≈ A1

Mykhailo (Michael) HRABYNSKYI

lawyer (attorney-at-law)

economist

Education

The George Washington University, Elliott School of International Affairs
Washington, D.C. (United States of America)
2017
Visiting Scholar

 • International financial and credit relations involving Ukraine.
 • The political and legal aspects of Ukraine’s economic growth.


Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations
Lviv (Ukraine)
2014 - 2017
Ph.D. student (in International Law)

Writing a thesis: Legal regulation of financial and credit relations in public international law


Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Economics, Management and International Law
Lviv (Ukraine)
2013 - 2016
Master of Economics (Master of Science in Economics)

Ivan Franko National University of Lviv, Law Faculty
Lviv (Ukraine)
2013 - 2014
Master of Law (LL.M.)

 • History of Notary
 • Notary in Ukraine
Final Master's Thesis: Historical and Legal Aspects of Ukraine's Participation in International Economic Organizations


Ivan Franko National University of Lviv, Law Faculty
Lviv (Ukraine)
2009 - 2013
Bachelor of Law (LL.B.)

 • Ukrainian Law
 • International Law
 • History
 • Politology
 • Sociology
 • Psychology
 • General English
 • English for lawyers


Minor Academy of Sciences of Ukraine, Lviv Branch
Lviv (Ukraine)
2007 - 2009
EconomicsResearch in law

Main thesis about:
Legal regulation of financial and credit relations in public international law

Research interests
Ukrainian law
 • civil law
 • family law
 • corporate law
 • land law
 • housing law
 • labor law
International law
 • international public law
 • international economic law
 • international financial law
 • international monetary law
 • international private law
 • legal regulation of financial and credit relations in public international law
 • legal regulation of cryptocurrencies and local currencies
 • legal regulation of international e-trade

Publications
Грабинська І., Грабинський М. Економічні та правові питання участі України у міжнародних економічних організаціях (на прикладі групи Світового банку) // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип.47. – С.449-455.
   Full text (Ukrainian)
Грабинський М.І. Співпраця України з групою Світового банку (економічні та правові аспекти) // Кримський економічний вісник. – Сімферополь, 2014. – №4(11). – С.32-38.
   Abstract & Full text (Ukrainian)
Грабинська І., Грабинський М. Аналіз портфелю активних проектів України, що реалізуються за підтримки Світового банку (економіко-правовий аспект) // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип.51. – С.347-355.
  Full text (Ukrainian)
Грабинський М. Міжнародне публічне економічне право та міжнародне приватне економічне право: порівняльно-правова характеристика // Порівняльно-аналітичне право. – Ужгород, 2015. – №3. – С.254-256.
  Full text (Ukrainian)
Грабинський М. Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин // Альманах міжнародного права. – Одеса, 2016. – №12. – С.44-52.
  Abstract and full text (Ukrainian)
Грабинський М.І. Сучасний погляд на суб’єктів міжнародних економічних правовідносин // Науковий вісник публічного та приватного права. – Київ, 2016. – №4. – С.277-281.
  Full text (Ukrainian)
Грабинський М.І. Роль принципів міжнародного права у регулюванні міжнародних фінансово-кредитних відносин // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". – Львів, 2018. – Випус 44. – С.201-211.
  Abstract (Ukrainian) & Full text (Ukrainian)

Participation in conferences:
Грабинський М. Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали II міжнародної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. – С.46-47.
Грабинський М.І. Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Донецк: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.79-83.
Грабинський М.І. Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 18.02.2016). - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. - С.46-49.
Грабинський М.І. Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. - С.154-157.
Грабинський М.І. Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2016. - С.14-16.
Hrabynskyi M. International aspect of trade, environment and law // Ecological and Economic Problems of International Trade: Summaries of the Fourth Biennial International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 24-25, 2017 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2018.– p.97-100.
  Full text (English)


Practice in law

Advocate (attorney-at-law) by Ukrainian National Bar Association
Jan 2019 - Current

Ukrainian Law, International Law


Assistant of Department of International Law at Ivan Franko National University of Lviv
Sep 2017 - Current

International Public Law, Information Security, International Economic and Finance Law


Volunteer legal advisor and founder at Lex-Omnis
Jun 2014 - Current

Responsibilities: interviewing clients, drafting of procedural documents, representing clients at public authorities.


Jurisconsult at “Textile-Contact-Lviv” Private Enterprise
Jun 2014 - Oct 2014

Responsibilities: interviewing clients, drafting of contracts and procedural documents, representing clients at public authorities, cooperation with overseas customers.


Jurisconsult at Law Clinic (“Laboratory of Practical Law”) at Ivan Franko National University of Lviv
Sep 2011 - May 2013

Responsibilities: interviewing clients, drafting of procedural documents, representing clients at public authorities.